Sanat Atölyesi

Sanat atölyesinin ana amacı estetik yönün ifade edilmesi, güvenli ve yaratıcı bir ortamın oluşturulmasıdır. Sanatsal faaliyetin doğası, bireyin aktif şekilde bir nesne ile uğraşmasını ve kendini ifade etmesini içermektedir. Sanatsal faaliyetler yapılırken; bilişsel, duyusal, sosyal gelişim alanları ile farkındalık ve estetik duygusunun gelişmesi sağlanmaktadır. Sanat, bireyi cesaretlendirir, teşvik eder ve iletişim yolunu açar. Bireyin ilgi ve istekleri doğrultusunda sanat atölyesinde resim,mask, çömlek, heykel yapımı gibi faaliyetlerle yaratıcılığı geliştirmek ve bireylere zamanlarını değerli kılacak hobiler edindirmek hedeflenmektedir.