Müzik Atölyesi

Bireylerin özelliklerine, ilgilerine uygun şekilde, orff ve diğer yöntemler kullanılarak, müzik dinleme, müzik aleti çalma gibi etkinlikler uygulanmaktadır. Müzik çalışmaları dikkat ve belleğin gelişimine katkı sağlarken bir yandan da duyguların ifade edilmesine olanak verebilmektedir. Özel gereksinimli bireylerle pek çok beceri müzik etkinlikleri kullanılarak daha etkin bir şekilde çalışılabilir hale gelmektedir.