Misyonumuz

MİSYONUMUZ

Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyacı olan bireylerin;

  • Bilişsel, sosyal, motor, iletişim, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini, bireyin yaşına, cinsiyetine ve öğrenme özelliklerine uygun öğretim yöntemleriyle desteklemek, bağımsız bireyler yetiştirmek.
  • Büyük ve küçük kas gelişimlerini egzersiz ve sportif etkinlikler aracılığıyla desteklemek, lisanslı sporcular yetiştirmek.
  • Sosyal-iletişim becerilerini sağlamak için müzik, drama, resim, el-işi, seramik, heykel gibi sanat aktivitelerini kullanarak sosyal yaşama entegrasyonlarını sağlamak.
  • Bireylerin boş zamanlarını kaliteli değerlendirmeleri için hobi edinmelerini sağlamak.
  • Meslek edinimleri için önkoşul becerilerinin kazanımını sağlamak.
  • Bireylerin ebeveynlerine, psikolojik destek, aile danışmanlığı, sanatsal ve sportif terapi modellerini kullanarak yaşadıkları stresi, kaygı ve depresyon düzeylerini azaltmak, çeşitli seminerler veya eğitim ortamlarında uygulanan eğitim uyarlamaları ile aile eğitimlerini desteklemek.